လျှောက်လွှာ

လေဆာဖြတ်စက်

လေဆာဂဟေဆော်စက်

လေဆာသန့်စင်စက်

လေဆာအမှတ်အသားစက်